Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Moció 9 d’Octubre (bilingüe)

Els regidors i grups municipals sotasignats, a l’empar del que es disposa en el Reglament d’Organització de l’Entitats Locals, presentem per a la seua aprovació la següent moció.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Cada 9 d`Octubre els valencians i valencianes celebrem la nostra identitat com a poble. Malgrat la desfeta d’Almansa, el 25 d’abril de 1707, l’abolició dels Furs i el Decret de Nova Planta instaurat pel primer Borbó, la nostra memòria col·lectiva ha mantingut aquesta data, des de 1977, com a Diada Nacional del País Valencià. Aquest día, les i els habitants d’aquestes terres participem en una gran festa cívica, que té com a principal objectiu defensar la nostra cultura i la nostra capacitat d’autogovern.

En aquests moments vivim un estat d’emergència social i de manca de recursos, a causa d’un infrafinançament injust de l’Estat que ens discrimina i castiga com a poble. Moltes són les necessitats i reivindicacions com a societat, i molts els anys que fa que les denunciem:

- Volem un Estat de Benestar i la reversió de les retallades, així com crear llocs de treball de qualitat, que el treball siga un dret no un luxe, i que les condicions laborals siguen dignes, no una explotació contínua
- Volem una sanitat pública, universal i de qualitat.
- Volem ensenyament públic, laic, de qualitat, lliure i democràtic i en valencià.
- Volem recuperar el Dret Civil Foral Valencià. Exigim la reforma constitucional que permeta la recuperació del nostre dret civil i la derogació de les sentències de recentralització de l’Estat, així com les contràries als drets i les llibertats (Llei mordassa, Llei de Costes, Reforma laboral, Llei de Monts, Llei de Bases de Règim Local…)
- Volem modernitzar el model agrari del País Valencià, i donar suport als sindicats professionals del camp.
- Volem infraestructures bàsiques per al nostre territori. Un sistema ferroviari, portuari i aeroportuari valencians. Els treballadors, treballadores i empreses valencianes volem un Corredor Mediterrani.
- Volem una reindustrialització del País basada en la societat del coneixement.
- Volem vertebrar la nostra geografia. La comarcalització del País.
- Volem polítiques d’igualtat real que garanteixen els drets de les dones i eradiquen la violència envers les dones.
- Volem la plena igualtat lingüística en tots els àmbits de la nostra societat. Ens sentim afortunats de conviure entre diverses llengües perquè les llengües són un instrument per comunicar-nos, no per dividir-nos. I hem d’aprofitar l’oportunitat per conèixer-les i usar-les, sense pors ni prejudicis, ja que tota llengua i tota cultura ens proporciona més saviesa i més riquesa.
- Volem uns mitjans de difusió i comunicació públics, de qualitat, plurals, independents, GRATUÏTS i en valencià, que respecten els drets laborals dels treballadors I treballadores de RTVV. Necessitem i volem, també, un espai comunicatiu comú entre tots els mitjans públics en la nostra llengua: RTVV, IB3, CCMA (TV3 i Catalunya Ràdio).
- Volem exercir el dret a decidir el nostre futur com a Poble.

Aquests són algunes de les demandes que defensem tots els anys, però per a dur-les a terme NECESSITEM i EXIGIM un finançament just que ens permeta cobrir les necessitats del nostre territori i de les persones que hi vivim ací. Per això la nostra veu com a poble cal que es faça sentir ací, a Madrid i on calga, per a denunciar l’espoli sistemàtic d’un Estat, l’espanyol, que des de ja fa anys patim, i no ens deixa avançar.

Per tot l’exposat, els sotasignats presentem les següents:

PROPOSTES D’ACORD

1. Aquest Ajuntament acorda exigir al Govern de la Nació un finançament just que ens permeta cobrir les necessitats del nostre territori i de les persones que vivim ací.

2. Aquest Ajuntament també acorda traslladar les demandes enumerades en l’exposició a la Generalitat Valenciana, a les Corts Valencianes i a tots els grups parlamentaris.

3. Aquest Ajuntament acorda traslladar aquesta moció al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats i Diputades , així com als seus grups parlamentaris.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cada 9 de Octubre los valencianos y valencianas conmemoramos nuestra identidad como pueblo. A pesar de la derrota de Almansa, el 25 de abril de 1707, de la abolición de los Fueros y del Decreto de Nueva Planta instaurado por el primer Borbón, nuestra memoria colectiva ha mantenido esta fecha del 9 de octubre, desde 1977, como Fiesta Nacional del País Valenciano. Ese día, las y los habitantes de estas tierras participamos en una jornada cívica reivindicativa, que tiene como principal objetivo defender nuestra cultura y nuestra capacidad de autogobierno.

En estos momentos vivimos bajo una situación de emergencia social y de carencia de recursos, ocasionada por una infrafinanciación injusta del Estado que nos discrimina y castiga como pueblo. Muchas son las necesidades y reivindicaciones como sociedad, y muchos los años que hace que las señalamos:

- Queremos un Estado de Bienestar y la reversión de los recortes, así como la creación de trabajo de calidad, que el trabajo sea un derecho no un lujo, y que las condiciones laborales sean dignas, no una explotación continua.
- Queremos una sanidad pública, universal y de calidad.
- Queremos una enseñanza pública, laica, de calidad, libre y democrática y en valenciano.
- Queremos recuperar el Derecho Civil Foral Valenciano. Exigimos la reforma constitucional que permita la recuperación de nuestro derecho civil y la derogación de las sentencias de recentralización del Estado, así como las contrarias a los derechos y las libertades (Ley mordaza, Ley de Costas, Reforma laboral, Ley de Montes, Ley de Bases de Régimen Local…)
- Queremos modernizar el modelo agrario valenciano y apoyamos a los sindicatos profesionales del campo.
- Queremos infraestructuras básicas en nuestro territorio. Un sistema ferroviario, portuario y aeroportuario valencianos. Los trabajadores, trabajadoras y empresas valencianas necesitamos y queremos un Corredor Mediterráneo.
- Queremos una reindustrialización basada en la sociedad del conocimiento y el desarrollo sostenible.
- Queremos vertebrar nuestra geografía. La comarcalización del País Valencià.
- Queremos políticas de igualdad real que garanticen los derechos de las mujeres y erradiquen la violencia de género.
- Queremos la plena igualdad lingüística en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Nos sentimos afortunados de convivir entre varias lenguas porque las lenguas son un instrumento para comunicarnos, no para dividirnos. Y tenemos que aprovechar la oportunidad para conocerlas y usarlas, sin miedos ni prejuicios, puesto que toda lengua y toda cultura nos proporciona más sabiduría y más riqueza.
- Queremos unos medios de difusión y comunicación públicos, de calidad, plurales, independientes, GRATUITOS y en valenciano, que respeten los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de RTVV. Necesitamos y queremos, también, un espacio comunicativo común entre todos los medios públicos en nuestra lengua: RTVV, IB3, CCMA (Tv3 y Catalunya Ràdio).
- Queremos ejercer el derecho a decidir nuestro futuro como Pueblo.

Estos son algunas de las reivindicaciones básicas que todos los años proclamamos. Pero, para llevarlas a cabo, hace falta una financiación justa para nuestras Administraciones Públicas que nos permita cubrir las necesidades de nuestro territorio y de las personas que vivimos aquí. Por eso nuestra voz como pueblo hace falta que se haga sentir en todos los ámbitos, aquí, en Madrid y donde haga falta, para denunciar el expolio sistemático de un Estado, el español, que desde ya hace años sufrimos, y no nos deja avanzar.

Por todo lo expuesto, los abajo firmantes presentamos las siguientes:

PROPUESTAS DE ACUERDO

1. Este Ayuntamiento acuerda exigir al Gobierno de la Nación una financiación justa que nos permita cubrir las necesidades de nuestro territorio y de las personas que vivimos aquí.

2. Este Ayuntamiento también acuerda trasladar las demandas enumeradas en la exposición a la Generalitat Valenciana, a las Cortes Valencianas y a todos los grupos parlamentarios.

3. Este Ayuntamiento acuerda trasladar esta moción al Gobierno del Estado, al Congreso de los Diputados y Diputadas , así como a sus grupos parlamentarios.Compartir
Compartir/Guardar/añadir a favoritos

Portada del sitio | Contacto | Mapa del sitio | | Estadísticas de visitas | visitas: 397692

Seguir la vida del sitio es  Seguir la vida del sitio INFORMACIÒ  Seguir la vida del sitio local - comarcal   ?    |    Los sitios sindicados OPML   ?

Sitio desarrollado con SPIP 2.1.2 + AHUNTSIC

Creative Commons License