Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

EU Mislata propone moción solicitando el reconocimiento por parte de estado del genocio armenio realizado por Turquia el siglo pasado

Desde el Grupo Municipal de Esquerra Unida de Mislata presentamos una Moción denunciando el Genocidio Armenio que fue aprobada por unanimidad (PP-PSOE y EUPV) el pasado 26 de Diciembre de 2013. En nuestro Municipio vive una gran comunidad de compañeros armenios que nos pidieron además que presentásemos en las Cortes Valencianas esta Moción, cosa que así hicimos de la Mano de la que ahora es Diputada en el Parlamento Europeo Marina Albiol. Propuesta que no pudo ni debatirse ante el veto del PP de la Comunidad valenciana.

Posteriormente en un acto organizado entre el colectivo armenio de valencia y EUPV, en la que presentamos a Marina Albiol como candidata de IU al Parlamento EUROPEO, nos comprometimos con este colectivo a ponernos en contacto otros grupos  para ver la posibilidad de trasladar esta Moción.

Espero que os sirva de referencia el trabajo realizado por nuestro grupo y que consideréis esta propuesta.

Sin más, un cordial saludo.

Salvador García de la Mota, concejal de EUPV Mislata

Telefóno de contacto: 647.479.950

Email: eu@mislata.es

ANEXO

Moció que Salvador García de la Mota, portaveu i regidor d’Esquerra Unida a l’Ajuntament de Mislata (CIF: B – 96407390), en ús de les atribucions que li confereix el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre) presenta per al seu debat i aprovació si s’escau, en el proper Ple a celebrar.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Enguany es compleix el 98º aniversari del Genocidi Armeni, considerat com el primer genocidi del segle XX.

Entre els anys 1915 i 1921 tingueren lloc un conjunt de massacres i deportacions de la població armènia de l’actual territori de Turquia, especialment durant el règim dels Joves Turcs, en el qual moriren 1.500.000 d’armenis i altres 2.000.000 hagueren d’abandonar les seues llars i escampar-se per tot el món, formant la gran Diàspora Armènia.

Les massacres es caracteritzaren per la seua brutalitat i la utilització de marxes forçades amb les deportacions en condicions extremes, que generalment portava a la mort a molts dels deportats. Un extermini que l’advocat polonés Rafael Lemkin ho qualificà com a genocidi, utilitzant aquest terme per primera vegada en el vocabulari internacional.

Actualment Turquia nega l’existència del genocidi, la qual cosa han reconegut països, com Uruguai, Argentina, Bèlgica, Canadà, Xile, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Líban, Lituània, Holanda, Polònia, Rússia, Eslovàquia, Suècia, Suïssa, El Vaticà, Veneçuela, etc.

El Genocidi Armeni ha sigut reconegut per 44 estats dels Estats Units i 3 Comunitats d’Espanya (País Basc, Catalunya i Canàries).

L’any 1984 l’ONU i l’any 1987 el Parlament Europeu reconeixeren els fets del Genocidi Armeni, qualificant-ho com a crim contra la humanitat.

És per tot açò que EUPV Mislata proposa la següent

PRESA D’ACORDS

Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Mislata acorda el reconeixement oficial del Genocidi Armeni i condemna els crims contra la humanitat que es realitzaren durant el mateix.

Segon.- El Ple de l’Ajuntament de Mislata acorda donar trasllat del contingut d’aquesta moció a l’Associació Ararat de Mislata (C/ Pirotècnic Gori 8 – 23 A).

Tercer.- El Ple de l’Ajuntament de Mislata acorda donar trasllat del contingut d’aquesta moció a:
- President del Govern.
- Ministre d’Afers Exteriors.
- Als Grups Polítics del Congrés dels Diputats (i Diputades).
- Als Grups Polítics de Les Corts Valencianes.
- L’ambaixada d’Armènia a Espanya.

Quart.- El Ple de l’Ajuntament de Mislata acorda transmetre el contingut d’aquesta moció als mitjans de comunicació institucional (Ciutat de Mislata, Mislata ràdio i MislataTV, webs municipals,...) perquè se’n facen ressò.Compartir
Compartir/Guardar/añadir a favoritos

Portada del sitio | Contacto | Mapa del sitio | | Estadísticas de visitas | visitas: 398597

Seguir la vida del sitio es  Seguir la vida del sitio INFORMACIÒ  Seguir la vida del sitio local - comarcal   ?    |    Los sitios sindicados OPML   ?

Sitio desarrollado con SPIP 2.1.2 + AHUNTSIC

Creative Commons License