Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

La comissió interna d’EUPV arriba a un acord per a proposar al CPN la celebració de les primàries

El procés es votarà en el Consell Polític Nacional del pròxim dissabte, qui decidirà també si s’obri als simpatitzants l’elecció dels candidats a la presidència de la Generalitat

La comissió interna creada ex profés per Esquerra Unida del País Valencià per estudiar la possibilitat de celebració d’unes primàries que escollisquen les llistes electorals i els candidats a la Generalitat Valenciana, ha acordat aquesta mateixa vesprada elevar la proposta al Consell Polític Nacional que se celebrarà el pròxim dissabte, i que serà l’òrgan que done o no la llum verda.

El portaveu d’aquesta comissió interna, Lluís Torró, ha avançat que la comissió ha intentat trobar una solució que no haja d’implicar una modificació estatutària. “Hem aconseguit consens en què el/la candidat/a a la Presidència de la Generalitat serà decidit en primàries”, ha anunciat. La comissió també proposarà al CPN un mètode per a que tota l’afiliació d’EUPV participe en l’elecció de les candidatures autonòmiques.

“EUPV manifesta la seua confiança en el seu propi mecanisme d’elecció de candidatures, per tractar-se d’un procés profundament democràtic i amplament contrastat. El procés de primàries ha de ser entès com una ampliació d’aquest mecanisme al conjunt de l’electorat d’EUPV i de la ciutadania en general. Un procés vinculat amb la participació directa i amb l’elaboració programàtica, prioritat absoluta per a EUPV”, explica Torró.

El CPN serà qui aprove, en tot cas, el reglament de les primàries amb detalls de dates i procediments de votació inserit en el procés de l’Assemblea d’EUPV, prevista per a novembre.

A les primàries participaran els militants d’EUPV més tots els simpatitzants que manifesten el seu desig de col·laboració amb EUPV, compartisquen els seus objectius i ideals, i vullguen participar en el procés d’elaboració programàtica. El procés d’elaboració programàtica i les primàries seran presentades en una sèrie d’assemblees obertes en les què, a més de participar plantejant propostes, els simpatitzants i la ciutadania compromesa amb el canvi social, podran manifestar el seu desig de participar a les primàries mitjançant la inscripció. La participació en l’elaboració i la adscripció al procés de primàries també podrà ser efectuada per mitjans telemàtics. Els censos seran definitius després de la seua ratificació per part dels Consells Polítics Locals i/o Comarcals.

La comisión interna de EUPV llega a un acuerdo para proponer al CPN la celebración de las primarias

El proceso se votará en el Consejo Político Nacional del próximo sábado, quien decidirá también si se abre a los simpatizantes la elección de los candidatos a la presidencia de la Generalitat La comisión interna creada ex profeso por Esquerra Unida del País Valenciano para estudiar la posibilidad de celebración de unas primarias que elijan las listas electorales y los candidatos a la Generalitat Valenciana, ha acordado esta misma tarde elevar la propuesta al Consejo Político Nacional que se celebrará el próximo sábado, y que será el órgano que dé o no la luz verde.

El portavoz de esta comisión interna, Lluís Torró, ha avanzado que la comisión ha intentado encontrar una solución que no tenga que implicar una modificación estatutaria. “Hemos conseguido consenso en que el/la candidato/a a la Presidencia de la Generalitat será decidido en primarias”, ha anunciado. La comisión también propondrá al CPN un método para que toda la afiliación de EUPV participe en la elección de las candidaturas autonómicas.

“EUPV manifiesta su confianza en su propio mecanismo de elección de candidaturas, por tratarse de un proceso profundamente democrático y ampliamente contrastado. El proceso de primarias tiene que ser entendido como una ampliación de este mecanismo al conjunto del electorado de EUPV y de la ciudadanía en general. Un proceso vinculado con la participación directa y con la elaboración programática, prioridad absoluta para EUPV”, explica Torró.

El CPN será quien apruebe, en todo caso, el reglamento de las primarias con detalles de fechas y procedimientos de votación insertado en el proceso de la Asamblea de EUPV, prevista para noviembre.

En las primarias participarán los militantes de EUPV más todos los simpatizantes que manifiesten su deseo de colaboración con EUPV, compartan sus objetivos e ideales, y quieran participar en el proceso de elaboración programática. El proceso de elaboración programática y las primarias serán presentadas en una serie de asambleas abiertas en las que, además de participar planteando propuestas, los simpatizantes y la ciudadanía comprometida con el cambio social, podrán manifestar su deseo de participar en las primarias mediante la inscripción. La participación en la elaboración y la adscripción al proceso de primarias también podrá ser efectuada por medios telemáticos. Los censos serán definitivos después de su ratificación por parte de los Consejos Políticos Locales y/o Comarcales.Compartir
Compartir/Guardar/añadir a favoritos

Portada del sitio | Contacto | Mapa del sitio | | Estadísticas de visitas | visitas: 398683

Seguir la vida del sitio es  Seguir la vida del sitio INFORMACIÒ  Seguir la vida del sitio local - comarcal   ?    |    Los sitios sindicados OPML   ?

Sitio desarrollado con SPIP 2.1.2 + AHUNTSIC

Creative Commons License