Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

I trobada ciutadana en defensa del Sistema Públic de Salut (Barcelona)

Constitució de la xarxa per a generar una Iniciativa Penal Popular en defensa del Sistema Públic de Salut i contra les retallades sanitàries del Govern català.

Aquestes línies no són pas cap ACTA formal de la reunió, sinó una aportació de part més que sumar a la nota que ja ahir va penjar la companya Elena a la web de DEMPEUS per la Salut Pública.De fet es tractava de propiciar una trobada física i en proximitat entre persones i col•lectius en molts casos relacionats i coneguts en el decurs de les accions i mobilitzacions i visites en curs en defensa del model públic de salut i contra les retallades socials i sanitàries en particular. De vegades fruit de sostingudes relacions virtuals 2.0 , o a xarxes socials.

La convocatòria feta des de Dempeus ho era, per tant, conjuntural i de voluntat i forma instrumental per tal escoltar-nos i plantejar-nos la possibilitat de generar noves accions coordinades, en la línia de desenvolupar una Demanda, denúncia i/o iniciativa penal col•lectiva i ciutadana. Cap afany de protagonisme(que d’altra banda fora ben inútil i pocasolta) com ho demostra tot el que es va poder escoltar i el fet que a partir de ja, la plataforma emergent tindrà "vida pròpia".

1.- Una trobada ampla, plural o oberta.-

En el moment de major afluència vam arribar a ser 62 persones. Moltes a títol personal (autoconvocades per la web i alguns blogs) o mitjançant la seva llista de correus genrada a Dempeus. Moltes d’elles provenien de territoris i ciutats concretes en resposta a actes i xerrades desenvolupades per Dempeus i altres entitats en els darrers mesos/setmanes. La majoria es van voler identificar en representació de les seves respectives entitats o associacions.

Notòria la diversa tipologia i mètodes. Des de sindicats, passant per plataformes ciutadanes i expressions del moviment 15M, i associacions veïnals (CONFAVC i FAVB) , estudiantils, sectorials en defensa de la sanitat pública (ACDSP), entitats socials com ATTAC-acordem, o professionals especialment vinculats a la salut, la universitat o a la comunicació.

Es va insistir reiteradament per aquells que s’anaven incorporant, que Dempeus actuava de manera puntual i tan sols en funcions de crida i mediació. A partir de la trobada les decisions preses, o no, passarien a constituir el bloc de conclusions i d’acords si era el cas.

Així ho van situar la intervenció d’obertura que va fer l’Àngels Martínez Castell descrivint el marc de la trobada i el desenvolupament i argumentació per a la crida. Així ho va continuar el qui això escriu com a Secretari de Dempeus, i moderador ocasional de la reunió per a qüestions d’estricta metodologia i necessitat.

Els punts d l’Ordre del Dia que ens vam aprovar van generar dues rodes d’intervenció molt participatives. Una primera amb la presentació de cadascuna de les persones assistents i la seva representació quan era el cas. Una segona d’ avaluació, diagnosi i propostes. Finalment es va tancar l’acte amb unes conclusions que podeu llegir a la fi del present recull.

2.- Elements tractats, exposats i recollits –

Recull de les diverses experiències. Molt interessants avaluacions de cada territori i organització. Opinions sobre la iniciativa de Demanda ciutadana, col•lectiva i/o Iniciativa Penal Popular. Substancial acord sobre el seu interès, justícia i la seva oportunitat.

Anàlisi de conjuntura: darreres mesures anunciades pel Departament. Noves retallades, nous co/RE/pagaments, … noves amenaces i nous globus sonda. "Obligatorietat de subscripció d’entitat asseguradora privada per certs segments de població…!!"

Constatació per tant de la continuïtat de les agressions i el seu caràcter estratègic i de desmantellament del model públic, equitatiu, universal.

De com els resultat electorals estan sent utilitzats de forma provocadora com a element de suport i pretesa “legitimació-?-†per part del Govern de la Generalitat per a les seves polítiques d’ ajust i retallada de serveis públics, i actuacions de caire ultraneoliberal i antisocial.

Nova etapa post electoral. Negant la dita auto-legitimació per a perpetrar més agressions que no van ser explicitades als programes electorals, i en tot cas amb suports electorals parcials (un milió de vots no son Catalunya, com es recorda a Punts de Vista), i de majories relatives percentuals i discutibles.

Necessitat de rellançar el moviment de resistència i passar a la contra-ofensiva. La submissió i la resignació social fora suïcida, i el risc de pèrdues irreparables de serveis públics i del sistema públic de salut, entre d’ altres pilars del dit "estat del benestar", fora massa greu per afluixar la pressió i reivindicació ciutadana.

Incrementar la implicació ciutadana i civil. Crida a les persones i a les organitzacions.

Confluència d’entitats, associacions i persones cadascuna al seu ritme i manera. No es tracta de pretendre homogeneïtzar cap de les realitats en marxa, sinó de sumar les seves peculiaritats, formes i objectius.

Una lúcida reflexió sobre la pressió social esdevinguda i llegible com a veritable “Por†dins un marc d’incerteses, instal•lada en el sentir de a la ciutadania i sobretot dels els treballadors i professionals subjectes a represàlies. Cada organització mantenint les seves accions, plans i propostes. Sumar, confluir en una mateixa direcció i sentit des de les particularitats concretes existents.

Propostes.- Van aparèixer un grapat de diverses propostes (que per una mínima privacitat i pertinença al col•lectiu present no reproduiré ni ara, ni aquí) ... Com tampoc és procedent insertar aquí alguns elements logístics i organitzatius interns ...cara a la dita IPP.-

Sí però és bo però que siguin públiques les CONCLUSIONS finals:

1.- Confirmar i determinar la posta en marxa d’una iniciativa de caràcter col•lectiu i jurídic, promoguda des del suport ciutadà per tal de denunciar als tribunals i/o autoritats competents les accions de retallada i les agressió sobre la salut i la sanitat públiques que està executant el Departament de Salut i el Govern de la generalitat de Catalunya. Agressions que al nostre entendre son contràries als mandats i garanties de diversos textos legals i podrien ser considerades com a delictives.

2.- Constituir una llista de correus electrònics de base amb les dades facilitades pels assistents i treballar en la seva consolidació, ús i futura ampliació i extensió.

3.- Constituir un Grup Impulsor per part de persones que voluntàriament en acabar la reunió s’auto convoquen per tal de vetllar i assistir aquest procés. Entre d’altres qüestions el grup tractarà de la confecció del document base per a la prevista campanya d’ adhesió ciutadana.

4.- Convocar properes trobades tan aviat tinguem desenvolupament de les tasques abans descrites.

Agrair a l’ Ateneu Roig de Barcelona la seva desinteressada cessió del local per celebrar la present trobada. SALUT !!!

Barcelona a 29 de novembre de 2011

http://dempeusperlasalut.wordpress....Compartir
Compartir/Guardar/añadir a favoritos

Portada del sitio | Contacto | Mapa del sitio | | Estadísticas de visitas | visitas: 319336

Seguir la vida del sitio es  Seguir la vida del sitio PARTICIPACIÒ  Seguir la vida del sitio Entitats i associacions   ?    |    Los sitios sindicados OPML   ?

Sitio desarrollado con SPIP 2.1.2 + AHUNTSIC

Creative Commons License